24-satni medicinski nadzor

Pomno birano i stručno selektirano osoblje daje garanciju zadovoljavanja svih zakonskih i
moralnih zahtjeva spram osoba o kojima se mi brinemo. Redovno se prate vitalne funkcije
korisnika: krvni pritisak, temperatura, puls, preko temperaturne liste vrši se kontrola unosa
lijekova, tečnosti. U konsultaciji s ljekarima naše osoblje može korisnicima dati osnovne
medicinske usluge i pomoć. U slučajevima težih ili naglih pogoršanja zdravstvenog stanja naših
korisnika, mi pozivamo hitnu pomoć i prevozimo ih u bolnicu. Nakon stabiliziranja stanja
korisnici se vraćaju u naš dom. Naš medicinski tim, predvođen ljekarima, čine i glavna sestra,
fizioterapeuti, više medicinske sestre, medicinski tehničari i njegovateljice. Medicinska usluga
spada u najkompleksniju njegu, koju korisnik može da dobije, a u skladu sa potrebama i
zdravstvenim stanjem.

Naši štićenici uživaće u dole navedenom:

 • Prijatno i ljubazno osoblje
 • Udoban i prijatan smeštaj
 • Higijena na visokom nivou
 • 24h nadzor medicinskog osoblja
 • Mjerenje pritiska, pulsa i temperature
 • Mjerenje nivoa šećera u krvi za dijabetičare
 • Ishranu po HACCP standard
 • Medicinska njega i nadzor stručnog osoblja 24 sata koja uključuje
 • Kupanje korisnika prema sedmičnom rasporedu, a po potrebi i češće
 • Presvlačenje pelene i pranje nepokretnih korisnika min. 3x dnevno ILI VIŠE
 • Prevencija dekubitusa
 • Odvođenje korisnika na toalet
 • Promjene i održavanje urinarnih katetera
 • Redovno brijanje muških korisnika te rezanje noktiju
 • Svakodnevno: umivanje, pranje zuba ili proteza korisnika, češljanje, stavljanje i skidanje slušnih aparata
 • Pranje kose i feniranje ženskih korisnika smještaja
 • Svakodnevna mobilizacija i podizanje u kolica nepokretnih korisnika
 • Posjeta doktora interniste četiri puta mjesečno sa pažnjom na svakog korisnika smještaja
 • Usluga pranja i peglanja rublja i posteljine
 • Svakodnevno čišćenje i dezinfekcija zajedničkih prostorija, toaleta i soba
 • Svakodnevno održavanje urednosti sobe, namještanje kreveta i posteljine te ličnih stvari.
 • Međuobroci za dijabetičare i druge korisnike koji to žele
 • Svečani ručak za praznike