Domaća hrana

Ishrana korisnika smještenih u Domu za zbrinjavanje osoba treće životne dobi obezbjeđivaće se
u skladu sa utvrđenim normativima i standardima, kao i zahtjevima struke, starosnoj dobi i
zdravstvenom stanju korisnika. Na osnovu tih zahtjeva sačinjavaće se jelovnik. Pri tome će se
voditi računa da se u određenim situacijama (dani vjerskih i državnih praznika, rođendani i drugi
povodi) korisnicima obezbjede primjereni obroci.

Hrana se priprema u vlastitoj kuhinji od svježih namirnica koje se svakodnevno nabavljaju. Za
korisnike čija dijagnoza to zahtjeva, organiziran je poseban dijetetski režim ishrane. Medicinsko
osoblje će pomagati korisnicima koji se ne mogu sami hraniti.
Ponosni smo na kvalitet ishrane, koju obezbeđujemo isključivo u našoj namjenski opremljenoj
kuhinji, te ističemo:

  • nabavka namirnica je strogo kontrolisana
  • jelovnik je pod kontrolom nutricioniste
  • 3 glavna obroka i 2 užine
  • serviranje isključivo svježih obroka, bez gotove ili smrznute hrane
  • formiranje posebnih jelovnika za korisnike sa posebnim zdravstvenim stanjima
  • alternativna ponuda za korisnike, koji ne vole ili ne jedu određenu vrstu hrane, recimo
    ribe, kao i jelovnika u skladu sa potrebama korisnika koji, primjera radi, poste
  • topli napici su dio standardne ponude